Har du koll på rattfylleri statistik?

Vet du hur det ser ut med rattfylleri statistik? Idag är det många som kör, fast de är påverkade av alkohol. Du kan läsa MHFs rattfylleri statistik för att se hur många det faktiskt är. Rattfylleri innebär att en person dricker alkohol och sedan sätter sig i bilen och kör. Personen utsätter både sig själv och andra för fara. Man räknar med att det är runt 80 personer per år som dör på grund av alkohol samt andra droger i trafiken. Därtill är det personer som skadas. Det finns statistik kring rattfylleri som säger att det är runt 525 rattfulla körningar som görs varje dag! Inte alla syns, eftersom att personen som kör kanske lyckas ta sig från punkt a till b utan att det händer något.

Statistik kring rattfylla

Det är viktigt att läsa rattfylleri statistik samt vara med och påverka. Du kan se till att du aldrig själv kör rattfull. Se även till att dina vänner inte gör det. Om du har personer i din närhet som tänker sätta sig i bilen trots påverkan av alkohol, ta då nycklarna ifrån dem. Allt för många förolyckas idag på grund av rattfylla. Det är inte bara personen som kör som drabbas, utan det kan vara många andra runt omkring. Alkohol och bilkörning hör inte ihop. MHF arbetar för att det ska vara säkert i trafiken. Du kan vara med och stödja dem i deras arbete om du vill. Det genom att bli medlem hos dem. Du kan besöka deras hemsida, dels för att läsa MHFs rattfylleri statistik dels för att se hur du kan bli medlem och vara med och påverka.