E-handelslogistik och industriautomation

Industriautomation innebär att man låter teknik eller en maskin utföra ett arbete istället för en människa för att kunna öka produktionshastigheten utan att kvaliteten försämras. Det finns många som anser att detta är fel att satsa på, då maskinerna tar jobbet ifrån människorna. Andra anser att det är helt rätt väg att gå för att kunna producera större antal produkter på samma tid och minska produktionskostnaden på produkten. Samt förbättra e-handelslogistik för verksamheten.

De flesta industrier har idag någon form av maskin som har ersätt mänsklig arbetskraft och det kommer att bli alltfler som har detta. För att dessa maskiner ska kunna utföra ett arbete på rätt sätt, måste man kunna programmera vad den ska göra och när, eller till exempel i vilken ordning den ska sätta ihop eller packa saker. Du kan läsa mer om e-handelslogistik och industriautomation hos företaget E-motions och samtidigt se vad dem kan erbjuda dig.

Företag som levererar industriautomation för
e-handelslogistik​?

Detta företag ​tillhandahåller specialmaskiner, industrirobotar, rullbanor och licenssvetsning. När det gäller automation är det mest industrirobotar som används ifrån dem. De tillverkar hela robotceller för tillverkningsindustrin. De har flera steg för ett kunna erbjuda ett lyckat resultat och dessa är
• Behovsanalys för att ta fram vad kunden behöver.
• Idépresentation där man presenterar sitt förslag på lösning för kunden.
• Utveckling där konstruktörerna startar med utvecklingsprocessen och här kan kunderna välja hur delaktiga de vill vara.
• Tillverkning då alla delar produceras och monteras ihop.
• Installation och utbildning där de åker ut till kunden och installerar roboten och ger kunden utbildning för handhavandet av den.
• Dokumentation där allt som behöver dokumenteras skrivs ner och lämnas till kunden.