Viktigt med systematiskt brandskyddsarbete

Något som är viktigt på arbetsplatser, det är systematiskt brandskyddsarbete. Med systematiskt brandskyddsarbete så handlar det om att brandskyddet ska organiseras samt att ni ska få en bättre översyn på det hela. Företag och bostadsrättsföreningar kan ha stor nytta av detta. Med Brandservice Syd som samarbetar med ett annat brandskyddsföretag kan ni få tillgång till det som kallas för WEB SBA. SBA står just för systematiskt brandskyddsarbete. Genom detta kan ert företag förbereda er om det skulle börja brinna och ni behöver utrymma. Detta verktyg är bra samt att det är enkelt och säkert. Det är ett webbaserat alternativ så att kan se över ert brandskyddsarbete på ett bra sätt. All information samlas på ett ställe. Ni kan styra det med hjälp av smartphone eller surfplatta.

Använd er av SBA

Genom att använda er av systematiskt brandskyddsarbete på rätt sätt så vet ni vad ni ska göra om det sker något som har med brand att göra. Det webbaserade alternativet är kul att använda samt enkelt att förstå sig på. Det är bra om ni på ert företag ser till att jobba med brandskydd på ett bra sätt. Se även till att arbete kring brandsäkerhet på flera sätt. Ni bör aktivt jobba för att det ska finnas rätt sorts brandskyddsutrustning i alla era lokaler och arbeta även för att ha bra rutiner kring ert brandskydd. Om ni väljer att använda er av WEB SBA så får ni en kvalitetssäkring genom systemet. Det gör att ni kan utföra egenkontroller och att dokumentationen samlas på ett ställe. Ni får därmed en bra kontroll över både brandskydd och säkerhet.